Afmeldformulier

Gegevens lid/leden:

*doorhalen wat niet van toepassing is.

Na het beeindigen van het lidmaatschap wil ik nog wel aan v.v.Kollum verbonden blijven als:

Heeft u reeds een machtiging asfgegeven dan blijft deze geldig. Heeft u de penningmeester nog niet gemachtigd dan wordt u verzocht om dit alsnog te doen.

© v.v. Kollum 2016