12-08 | Algemene Ledenvergadering 8 oktober a.s.

De Algemene Ledenvergadering van de vereniging vindt plaats op

maandag 8 oktober a.s. om 20:00 uur in de kantine.

 

De voorlopige agenda luidt:

01 Opening
02 Ingekomen stukken en mededelingen
03 Vaststellen agenda
04 Verslag van de Algemene Ledenvergadering d.d. 9 oktober 2017
05 Jaarverslagen van de vereniging en de commissies
06 Financiën 2017-2018
07 Verslag van de kascommissie
08 Verkiezing kascommissie
09 Bestuursverkiezing
10 Rondvraag
11 Sluiting

De agenda en de verslagen worden per e-mail toegestuurd. In de vergadering zal een aantal kopieën aanwezig zijn.

Het bestuur