11-06 | Leden en oud Leden zijn welkom, meld je aan.

De reünie vindt plaats op zaterdagmorgen 17 juni en  is bedoeld voor oud-leden en voor huidige leden. Het is ondoenlijk voor de organisatie om een ieder persoonlijk een uitnodiging te sturen.  Vandaar nogmaals deze oproep. In principe is iedereen welkom op de reünie. Dus hoort zegt het voort. Men kan zich opgeven door een mailtje te sturen naar reunie@vvkollum.nu

De reünie is in principe gratis. Er is geen officieel programma. Er zijn oude foto’s en video’s te bewonderen. Natuurlijk zullen de onderlinge herinneringen, anekdotes en verhalen ook deel uitmaken van de reünie.  Daarnaast is er de gelegenheid om met elkaar een broodmaaltijd te nuttigen en daaraan voorafgaand een kopje koffie met gebak te nemen. Hiervoor is met de cateraar een bedrag van 10 euro afgesproken. Het feit dat er een lunch wordt aangeboden betekent overigens niet dat de reünie al om 13:00 uur is afgelopen. Gezelligheid kent tenslotte geen tijd,maar de wedstrijd om 17:00 uur zal zeker het einde van de reünie zijn. De organisatie gaat er vanuit, dat een ieder, die zich opgeeft voor de reünie ook deelneemt aan de broodmaaltijd. Dus opgave is gewenst, dan weet de cateraar ook voor hoeveel personen, hij de lunch moet verzorgen.