Overige Organisatie

Overige Organisatie.

Consul: Auke de Vries : 452164
Ledenadministratie: Siebe de Jong : 450654
Wedstrijdsecretaris
Algemeen: Hans Wietsma : 453059/06-52026535
Junioren: Jannie van Olphen : 452205/06-52644894
Pupillen: Gerlinda Bosma : 453858
Eelkje van Loo : 450481
Dames Bingo: Marian de Bruin : 453238
Kaartverkoop: vacature :
Klaverjassen: Lammert Kroeske : 451949
Materialen: Tinus Veenstra : 453174
Gastheer ochtend: Jacob Wierstra : 452729
Sjoerd Postma : 06-51200191
Verzorger: :