Technische commissie

Functie                                                    Naam                                                 Tel. nummer

Voorzitter:  Wieger Holwerda  06-14027640
Secretaris:  vacant
Senioren:  Wilko de Haan  06-57333749
JO19 + JO17 (A+B)  George Doelkamid  06-22098960
JO15 + JO13 (C+D)  vacant
JO11 + JO9 (E +F)  vacant
Dames/Meisjes:  vacant
FVVK lid:  Wiepie Haarsma : 453352

Tijdelijke coördinatoren :

Er zijn nog een aantal posten binnen de TC vacant, zolang deze niet definitief ingevuld zijn, zal de coördinatie als volgt zijn:

JO15 (C)                            Tijdelijke coördinator: George Doelkamid
JO13, JO11, JO9 (D, E, F)    Tijdelijke coördinator: Wieger Holwerda
Dames/Meisjes                  Tijdelijke Coördinator: Wilko de Haan