Aanmeld formulier

Na ondertekening inleveren bij het barpersoneel in de kantine van v.v. Kollum.

Inschrijfformulier “Club van 100”

Contributie

Deelname is voor minimaal 2 jaar. Het seizoen duurt van 1 juli t/m 30 juni. De contributie bedraagt € 50,= per jaar en dit bedrag wordt geïncasseerd in oktober.

Opzeggen

Opzeggen moet schriftelijk bij het bestuur van de Club van 100. Iemand is altijd tot het einde van het seizoen lid. Opzeggen kan dus alleen ingaand het volgende seizoen. Een opzegging is geldig als dat gebeurt voor 1 juli van het lopende seizoen. Het bestuur van de Club van 100 kan, als daar dringende redenen voor zijn, van deze regel afwijken.

Het bestuur van de Club van 100 heet U van harte welkom als lid van de club van 100.

Wijco Smids, Martin de Bruin, Dick van Kammen, Marcus Hellinga en Wietse Planting.

Bankrelatie: Rabobank “Drachten Friesland Oost”

IBAN: NL96 RABO 0321. 5161.76

Het onderstaande formulier ondertekend inleveren bij het barpersoneel in de kantine of bij één van de bestuursleden.

Achternaam: ……………………
Voornaam: ……………………….
Adres: ……………………………
Woonplaats: ……………………….
Postcode: ……………………………
Geboortedatum: ……………………….
Telefoonnummer: ……………………………
Inschrijfdatum: ……………………….
IBAN: ……………………………
mailadres: ……………………….
Onder welke naam op het bord: ……………………………

Bovenstaand lid (of zijn/haar ouder/verzorger) gaat akkoord met automatische incasso van de contributie. Het lid is op de hoogte van de regels die gelden voor het opzeggen van het lidmaatschap.

Handtekening: ……………………………