Bestuur club van honderd
Functie Naam Tel.nummer
Voorzitter Wijco Smids 06-46244073
Secretaris Martin de Bruin 06-50254253
Penningmeester Wieger Holwerda
Lid Marcus Hellinga 06-28116349
Lid Wietse Planting 06-25465039