Info voor leiders en trainers

In de afgelopen maanden heeft de TC de informatie voor de leiders, zoals die binnen de vereniging bestond, volledig herschreven en aangepast aan de actualiteit. De TC hoopt dat dit duidelijkheid geeft aan de leiders binnen onze vereniging.

Mis je iets in de informatie, of staat er iets in dat vragen oproept, of heb je aanvullende suggesties, meldt dat dan aan de technische commissie. Stuut een mailtje naar het volgende adres: technischecommissie@vvkollum.nu

INHOUD