Normen en Waarden

Normen en Waarden: De “spelregels” van VV Kollum

 

Spelers/speelsters
•        Respecteer de voetbalsport en iedereen die daarmee bezig is.
•        Behandel alle deelnemers op een gelijke manier.
•        Gebruik geen (fysiek, mentaal en verbaal) geweld bij de sport.
•        Zorg ervoor dat je samen staat voor een faire sport.
•        Gele en rode kaarten willen we niet zien (boetes zijn voor rekening van speler zelf)
•        Wees zuinig op de spullen van vv Kollum, medespelers en de tegenstander.
•        Wens voor aanvang van de wedstrijd de tegenstander een prettige wedstrijd en bedank ze na afloop ook, of feliciteer ze met het behaalde succes.
•        Na de training of wedstrijd is douchen verplicht.
Ouders
•        Stimuleer je zoon of dochter altijd om naar de trainingen en de wedstrijden te gaan.
•        Toon belangstelling voor je zoon of dochter en ga dus zoveel mogelijk mee naar de club.
•        Verliezen hoort ook bij de sport.
•        Als je zoon of dochter talent heeft merken we het echt wel op.
•        Laat het coachen over aan de coach of begeleiding.
Trainers/ begeleiders
•        Wees redelijk in de eisen wat betreft de tijd, de energie en het enthousiasme van de jeugdige spelers/speelsters.
•        Bedenk dat jongeren ook andere interesses hebben.
•        Leer de spelers/speelsters dat de spelregels afspraken zijn waaraan iedereen zich heeft te houden.
•        Zorg voor goede scheidsrechters en voor een goede ontvangst en begeleiding.
•        Geef de tegenstanders een goede en gastvrije ontvangst.
•        Bedenk dat kinderen voor hun plezier spelen en iets willen leren. Winnen is maar een onderdeel van het spel.
•        Verliezen is dat trouwens ook.
•        Demotiveer rookgedrag en alcoholgebruik bij de jeugd.