Overige Organisatie

Overige Organisatie.

KANTINE COMMISSIE
Voorzitter  Jan Wouda  452799 / 06-22457921
Secretaris  Berend Krol  451165
Kantinebeheer  Sygrid van der Ploeg  701040
Lid  Jan de Boer  453135
Lid  Willy Vellema  452434
JEUGD COMMISSIE
 Mariska Hoekstra  06-42137274
 Minke Klaver  06-27386078
 Sandra Klaver  06-27202383
 Loeki Mout  06-40826591
 Durkje Poelman  06-12962629
 Marrit Wouda  06-55124633
CLUB VAN 100
 Voorzitter  Wijco Smids  06-46244073
 Penningmeester  Wieger Holwerda  06-14027640
 Secretaris  Martin de Bruin  06-50254253
 Lid  Marcus Hellinga  06-28116349
 Lid  Wietse Planting  06-25465039
WEBSITE REDACTIE
 Roel Bergsma  453266 / 06-57545273
 Maria Dekker  453781
 George Doelkamid  06-22098960
 André van der Meulen  452789 / 06-12106825
WEDSTRIJD SECRETARIAAT ed.
 Secretaris Algemeen  Hans Wietsma  453059 / 06-52026535
 Secretaris Junioren  VACANT
 Secretaris Pupillen  Gerlinda Bosma  453858
 Manon Adrichem  06-15394777
 Ledenadministratie  Siebe de Jong  450654
 Boekhouding  Wybe Hoekstra  453068 / 06-23724712
 Kaartverkoop  Nynke Marije de Boer  06-25215598
 BEHEER
 Gebouwen  Piet van der Kloet  454335
 Materialen / Kleding  George Doelkamid  06-22098960
 Velden  Tinus Veenstra  453174
 Consul  Auke de Vries  452164
 GASTHEER ZATERDAGOCHTEND
 Jacob Wierstra  452729
 Sjoerd Postma  06-51200191
VERZORGER
 Folkert Solle  06-28907124
 Ronald Sonneveld