Sponsor Commisie

De samenstelling van de sponsorcommissie ziet er als volgt uit:

 Voorzitter  Lammert Schotanus  06-36561245
 Secr. / Penningmeester  Lammert Schotanus  06-36561245
 Commercie  Douwe Bijlsma  06-25024426
 Commercie  Johan Postmus  452437
 Commercie  Koos Scherjon
 Commercie  Johan Broersma
 Mediazaken  Age Harm Hilboezen  06-52018339