Sponsorcommissie

De samenstelling van de sponsorcommissie ziet er als volgt uit:

Lammert Schotanus Voorzitter Voorzitter
Contactpersoon Hoofdbestuur
Penningmeester
Debiteurenbeheer
Contracten
Notulering
Agenda
Sponsorwerving / Relatiebeheer
Facturering
Freerk Holwerda Lid Commerciële Zaken
Sponsorwerving / Relatiebeheer
Karin de Vries Lid Commerciële Zaken
Douwe Bijlsma Lid Commerciële Zaken
Koos Scherjon Lid Commerciële Zaken
Johan Postmus Lid Commerciële Zaken
Nico Loonstra Lid Commerciële Zaken
Age-Harm Hilboezen Lid Toepassing media
Commerciële Zaken